top of page

Persondatapolitik

 

Vi ønsker at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores kunder – og dette gælder når det kommer til beskyttelsen af dine personoplysninger.

Med vores persondatapolitik ønsker vi at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

 

Denne persondatapolitik gælder for

 

Juledrys.dk

og for vores behandling af personoplysninger om firmaets kunder og samarbejdspartnere.

 

Hvilke oplysninger behandles, hvorfor og på hvilket grundlag?

 

Markedsføring:
Retningslinjer vedr. indhentning af samtykke til markedsføring
Vi markedsføre os på Facebook og eventzonen.dk via egne skrevne tekster samt billeder og film af vores underholdning.

Vi bruger ikke navne samt e-mail. Vores kunder giver deres samtykke skriftligt inden vi bruger billeder i vores markedsføring.

Hvis det bliver aktuelt med film eller billeder du er med i vil du blive kontaktet af os via e-mail

 

Webshop: Vi bruger ikke webshop

 

Hvornår sker der databehandling?
Det gør der når vi indsamler kundeinfo ved indgået aftale om underholdning.

Vi bruger følgende oplysninger efter godkendelse fra kunden: Kundenavn, adresse, festadresse, e-mail, telefonnummer og antal personer til begivenheden.

Personoplysninger opbevares i 5 år plus indeværende år for at opfylde bogføringslovens bestemmelser.

 

Hvem deler vi oplysningerne med?
Vi deler ikke disse oplysninger med eksterne samarbejdspartnere.

Personoplysninger opbevares i 5 år plus indeværende år for at opfylde bogføringslovens bestemmelser.

 

Vores hjemmeside
Vi har udviklet og optimerer løbende på vores hjemmesider selv.
Unoeuro foretager bl.a. hosting og e-mail service af vores hjemmeside og fungerer således

som databehandler i denne henseende. Der er indgået databehandleraftale med Unoeuro.

 

Cookies: Vi bruger ikke cookies på vores hjemmesider.

 

Hvor længe behandles oplysningerne?
Vi behandler dine oplysninger, så længe der er et sagligt formål hermed.
Vi opbevarer dine oplysninger, registreret i forbindelse med aftalt magisk underholdning,
Vi opbevarer og behandler personoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mail) .

Ønsker du dine personoplysninger slettet tidligere kan dette gøres ved at rette henvendelse til os.

 

Datasikkerhed
Vi har regler og procedurer for datasikkerhed, således de indsamlede data nyder beskyttelse mod tab, ændring eller misbrug.
Vores data er beskyttet bag firewall og af antivirus programmer. Disse systemer vil kunne opdage, rapportere, undersøge og dokumentere brud på sikkerheden.
Sker der er brud på sikkerheden, vil Datatilsynet blive underrettet indenfor 72 timer efter tidspunktet for konstateringen af brud på persondatasikkerheden. Desuden vil de registrerede personer uden unødig forsinkelse blive underrettet om bruddet.

 

Ændringer i denne databeskyttelsespolitik
Vi anerkender, at gennemsigtighed er et løbende ansvar. Vi vil derfor løbende gennemgå og opdatere denne databeskyttelsespolitik.

 

Databeskyttelsespolitikken er senest opdateret den 1. januar 2024.

 

Udøvelse af dine rettigheder
Du kan til enhver tid få adgang til og indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig.

Vi sender ligeledes oplysninger til dig til gennemgang i vores ordrebekræftelse når vi indgår en aftale om magisk underholdning.

Du kan også til enhver tid få berigtiget, slettet eller begrænset behandlingen af dine data samt gøre indsigelse mod behandlingen af disse.

 

Ønsker du at gøre brug af ovennævnte rettigheder, bedes du kontakte os på jul@juledrys.dk

 

Klageadgang
Du har mulighed for at klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet via følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

bottom of page